机型适配
 
三星
G900VN9006         I9500        W2013        W2015       A7000       N9008V     B9388        N9009      N9002      
华为
Meta-7         麦芒4         荣耀7i         荣耀6         P8         荣耀6plus  Mate-8    
小米
红米Note2             
苹果
IOS7.0及以上版本,iphone4S及以上版本           
由于不同手机厂商蓝牙配置不同,部分机型在首次连接时会出现连接失败现象,请耐心多次尝试